naše poslanie a etika

Náš vysoko kvalitný preklad

Agentúra VKM s.r.o. pôsobí na Slovensku od septembra 1990.

Jej náplňou je poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v cudzích jazykoch na profesionálnej úrovni. Naša agentúra sa za obdobie svojho trvania vypracovala na úspešnú spoločnosť, o čom svedčí množstvo doposiaľ realizovaných akcií medzinárodného a republikového významu.


Poskytujeme tlmočnícke a prekladateľské služby štátnej správe, bankám, Slovenským elektrárňam, zahraničným spoločnostiam, advokátskym kanceláriám, rôznym súkromným firmám, hotelom, realitným kanceláriám, veľvyslanectvám, televíznym spoločnostiam, Európskej únii v Bruseli, Európskej komisii v Bruseli a pod.

Kontaktujte nás
Jazyky

Prekonajte jazykovú bariéru pomocou viacjazyčných prekladateľských služieb

angličtina
nemčina
ruština
španielčina
SK_SK